Бух.документація

Розпорядження про затвердження Статуту кумунального підприємства «Житлосервіс «Світанок»

Статут 15.03.2021


2021 рік

S0100113 Ф1. Баланс на 30 червня 2021 р.

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 1 півріччя 2021 року

Звіт (1216011) про надходження та використання коштів загального фонду (Форма № 2м) за 2021 рік

Звіт (1216017) про надходження та використання коштів загального фонду (Форма № 2м) за 2021 рік

Звіт (1216030) про надходження та використання коштів загального фонду (Форма № 2м) за 2021 рік

Звіт (1216015) про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма № 4-3м) за 2021 рік

Звіт (1216082) про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма № 4-3м) за 2021 рік

Звіт (0217670) про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма № 4-3м) за 2021 рік

Звіт (1217310) про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма № 4-3м) за 2021 рік

Звіт (1218311) про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма № 4-3м) за 2021 рік

Звіт (0217670) про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7м) на 1 січня 2022 року

Звіт (1216011) про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7м) на 1 січня 2022 року

Звіт (1216015) про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7м) на 1 січня 2022 року

Звіт (1216017) про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7м) на 1 січня 2022 року

Звіт (1216030) про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7м) на 1 січня 2022 року

Звіт (1216082) про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7м) на 1 січня 2022 року

Звіт (1217310) про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7м) на 1 січня 2022 року

Звіт (1218311) про заборгованість за бюджетними коштами (Форма № 7м) на 1 січня 2022 року


2020 рік

S0100113 Ф1. Баланс на 31 грудня 2020 р.

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2020 рік

S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 рік

S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал за 2020 рік

S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності за 2020 рік


2019 рік

S0100113 Ф1. Баланс на 31 грудня 2019 р.

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2019 рік


2018 рік

S0100113 Ф1. Баланс на 31 грудня 2018 р.

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2018 рік


 

Авторизация
КПЖ "Світанок"
*
*
Регистрация
КПЖ "Світанок"
*
*
*
*
Данные ответственного квартиросъемщика (собственника)
Можно посмотреть в информационном листе
Вы подтверждаете свое согласие с условиями Соглашения
Генерация пароля
КПЖ "Світанок"